Có 1 kết quả:

kǎn
Âm Pinyin: kǎn
Âm Nôm: khóm, khúm
Unicode: U+83B0
Tổng nét: 10
Bộ: cǎo 艸 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨一丨一ノフノ丶
Thương Hiệt: TGNO (廿土弓人)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

1/1

kǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

camphane C10H18

Từ ghép 3