Có 1 kết quả:

Lái shān

1/1

Lái shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Laishan district of Yantai city 煙台市|烟台市, Shandong