Có 1 kết quả:

Lái wēn sī jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Monica Lewinsky (1973-), former White House intern