Có 1 kết quả:

lián tái

1/1

lián tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lotus seat