Có 1 kết quả:

lián róng

1/1

lián róng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lotus seed paste