Có 1 kết quả:

lián ǒu

1/1

lián ǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lotus root