Có 1 kết quả:

mǎng zhuàng

1/1

mǎng zhuàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rude and impetuous