Có 1 kết quả:

mǎng zhuàng ㄇㄤˇ ㄓㄨㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

rude and impetuous