Có 1 kết quả:

mǎng hàn

1/1

mǎng hàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fool
(2) muddlehead
(3) boor