Có 1 kết quả:

mǎng hàn ㄇㄤˇ ㄏㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fool
(2) muddlehead
(3) boor