Có 1 kết quả:

jùn sǎn

1/1

jùn sǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mushroom top