Có 1 kết quả:

jùn zi ㄐㄩㄣˋ

1/1

jùn zi ㄐㄩㄣˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) mushroom