Có 1 kết quả:

jūn tuō

1/1

jūn tuō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

volva (bag containing spores on stem of fungi)