Có 1 kết quả:

jùn gài

1/1

jùn gài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cap of mushroom