Có 1 kết quả:

jūn féi

1/1

jūn féi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bacterial manure