Có 1 kết quả:

jùn gài

1/1

jùn gài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cap of mushroom