Có 1 kết quả:

jūn lèi

1/1

jūn lèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fungus