Có 1 kết quả:

Hé zé Shì

1/1

Hé zé Shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Heze prefecture level city in Shandong