Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+83D0
Tổng nét: 12
Bộ: cǎo 艸 (+9 nét)
Hình thái: ⿳
Nét bút: 丨丨丶ノ一丶ノ一一一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thicket
(2) tedious