Có 1 kết quả:

sōng lán

1/1

sōng lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Isatis tinctoria (woad, a brassica producing blue dye)