Có 1 kết quả:

cài dān lán

1/1

cài dān lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

menu bar (computing)