Có 1 kết quả:

cài tóu

1/1

cài tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Tw) turnip
(2) radish