Có 1 kết quả:

cài lán zi

1/1

cài lán zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vegetable or food basket
(2) (fig.) food supply