Có 1 kết quả:

cài yáo

1/1

cài yáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vegetable and meat dishes
(2) dish