Có 1 kết quả:

cài pú

1/1

cài pú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dried, pickled white radish