Có 1 kết quả:

cài rú

1/1

cài rú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) greens
(2) green vegetables