Có 1 kết quả:

cài pǔ

1/1

cài pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) menu (in restaurant)
(2) recipe
(3) cookbook