Có 1 kết quả:

cài tóu ㄘㄞˋ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (Tw) turnip
(2) radish