Có 1 kết quả:

cài guǎn

1/1

cài guǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) restaurant