Có 1 kết quả:

tù sī zǐ

1/1

tù sī zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dodder (Cuscuta sinensis, a parasitic vine with seeds used in medicine)