Có 2 kết quả:

Pú sàpú sà

1/2

Pú sà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bodhisattva (Buddhism)

pú sà

giản thể

Từ điển phổ thông

Bồ Tát