Có 1 kết quả:

Huà Tuó

1/1

Huà Tuó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Hua Tuo (?-208), famous doctor at the end of Han Dynasty

Một số bài thơ có sử dụng