Có 1 kết quả:

Huá nán bān xiōng gōu zuǐ méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-sided scimitar babbler (Pomatorhinus swinhoei)