Có 1 kết quả:

Huá píng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huaping county in Lijiang 麗江|丽江[Li4 jiang1], Yunnan