Có 1 kết quả:

Huá ān xiàn

1/1

Huá ān xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Hua'an county in Zhangzhou 漳州[Zhang1 zhou1], Fujian