Có 1 kết quả:

Huá shì

1/1

Huá shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Fahrenheit