Có 1 kết quả:

Huá chí xiàn

1/1

Huá chí xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Huachi county in Qingyang 慶陽|庆阳[Qing4 yang2], Gansu