Có 1 kết quả:

huá ěr zī

1/1

huá ěr zī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

waltz (dance) (loanword)