Có 1 kết quả:

Huá shèng dùn tè qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Washington D.C. (US federal capital)