Có 1 kết quả:

Huá zhòu ㄏㄨㄚˊ ㄓㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) Han people
(2) descendants of nobles