Có 1 kết quả:

Huá zhòu

1/1

Huá zhòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) Han people
(2) descendants of nobles