Có 1 kết quả:

Huá xī Cūn

1/1

Huá xī Cūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Huaxi Village in Jiangsu Province 江蘇省|江苏省[Jiang1 su1 Sheng3]