Có 1 kết quả:

huá lǐ

1/1

huá lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

li (Chinese unit of distance)