Có 1 kết quả:

Huá yīn ㄏㄨㄚˊ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huayin county level city in Weinan 渭南[Wei4 nan2], Shaanxi

Một số bài thơ có sử dụng