Có 1 kết quả:

Huá yīn

1/1

Huá yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Huayin county level city in Weinan 渭南[Wei4 nan2], Shaanxi

Một số bài thơ có sử dụng