Có 1 kết quả:

Huà lóng qū

1/1

Huà lóng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Hualong district of Puyang city 濮陽市|濮阳市[Pu2 yang2 shi4], Henan