Có 1 kết quả:

Fēi lǜ bīn juān jiū ㄈㄟ ㄅㄧㄣ ㄐㄩㄢ ㄐㄧㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Philippine cuckoo-dove (Macropygia tenuirostris)