Có 1 kết quả:

lái tè bì

1/1

lái tè bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

litecoin (digital currency) (loanword)