Có 1 kết quả:

méng méng dā

1/1

méng méng dā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Internet slang) adorable
(2) cute