Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+8415
Tổng nét: 11
Bộ: cǎo 艸 (+8 nét)
Nét bút: 一丨丨丶一ノ丶ノ丨一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old variant of 薺|荠[ji4]