Có 1 kết quả:

Luó běi xiàn ㄌㄨㄛˊ ㄅㄟˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Luobei county in Hegang 鶴崗|鹤岗[He4 gang3], Heilongjiang