Có 1 kết quả:

Luó gǎng qū

1/1

Luó gǎng qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Luogang district of Guangzhou city 廣州市|广州市[Guang3 zhou1 shi4], Guangdong