Có 1 kết quả:

yíng mù

1/1

yíng mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

screen (of a TV, computer etc) (Tw)