Có 1 kết quả:

yíng huǒ

1/1

yíng huǒ

giản thể

Từ điển phổ thông

con đom đóm

Từ điển Trung-Anh

(1) light of firefly
(2) fairy light